Thứ hai, 25/05/2015   
 
Thông báo: Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 

Thông báo: Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015  Tải tài liệu

 

 
Thông báo gia hạn thời gian ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS

 

Thông báo gia hạn thời gian ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS  - Tải tài liệu 

 

 
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận người sở hữu chứng khoán

 

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận người sở hữu chứng khoán  - Tải file

 
Thông báo giới thiệu ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS

 

Thông báo giới thiệu ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS  - Tải tài liệu

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 1 của 8
 
Công ty Cổ Phần Thuỷ điện Nậm Mu
Xã Tân Thành, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang
Điện thoại: (84-1) 9 827276 / Fax: (84-1) 9 827276