Thứ tư, 07/10/2015   
 
Quyết định bổ nhiệm lại cán bộ quản lý công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu

 

 Quyết định bổ nhiệm lại cán bộ quản lý công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu  Tải tài liệu  

 

 
Quyết định bổ nhiệm Giám đốc công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu


Quyết định bổ nhiệm Giám đốc công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu  Tải tài liệu 
 

 
 
 
 
Thông báo: Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 

Thông báo: Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015  Tải tài liệu

 

 
Thông báo gia hạn thời gian ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS

 

Thông báo gia hạn thời gian ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS  - Tải tài liệu 

 

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 1 của 9
 
Công ty Cổ Phần Thuỷ điện Nậm Mu
Xã Tân Thành, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang
Điện thoại: (84-1) 9 827276 / Fax: (84-1) 9 827276