Thứ tư, 22/04/2015   
 
Thông báo giới thiệu ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS

 

Thông báo giới thiệu ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS  - Tải tài liệu

 
Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông năm 2014

 1.     Thời gian
- Từ 8h30 đến 11h30 ngày 30 tháng 05 năm 2014

2.     Địa điểm
- Hội trường công ty cổ phần Sông Đà 9 – Tầng 9 Tòa nhà Sông Đà 9 – Đường Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nộ

3. Thành phần tham dự

-          Các cổ đông theo danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt đến ngày đăng ký cuối cùng 09/5/2014

-          Hội đồng quản trị Công ty

-          Ban kiểm soát Công ty

-          Thư ký Công ty

-          Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các đại diện của Công ty (các đại diện của Công ty giao cho Giám đốc đại diện quyết định)

Đọc thêm...
 
Thông báo về việc lựa chọn công ty kiểm toán

Hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2013 của Công ty Cổ phần thủy điện Nậm Mu số 248/2013/HĐ.KTTC-AASC.KT2 ngày 28/06/2013.

Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mu xin thông báo về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính và soát xét báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013 như sau:

Đọc thêm...
 
Thông báo v/v: Công ty CP Thủy điện Nâm Mu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

 

 1. Thời gian: Từ 8h30 đến 11h30 ngày 08 tháng 05 năm 2013
 2. Địa điểm: Hội trường Công ty CP Sông Đà 9 (Tầng 9 Tòa nhà Sông Đà – Mỹ Đình – Từ Liêm – Hà Nội)
 3. Thành phần tham dự:
  1. Các cổ đông theo danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt đến ngày đăng ký cuối cùng ngày 12/04/2013
  2. Hội đồng quản trị Công ty
  3. Ban kiểm soát Công ty
  4. Thư ký Công ty
  5. Ban giám đốc, kế toán trưởng và các đại diện của Công ty (Các đại diện của Công ty giao cho Giám đốc quyết định)
Đọc thêm...
 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 1 của 7
 
Công ty Cổ Phần Thuỷ điện Nậm Mu
Xã Tân Thành, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang
Điện thoại: (84-1) 9 827276 / Fax: (84-1) 9 827276