Thứ sáu, 18/04/2014   
 
Thông báo về việc lựa chọn công ty kiểm toán

Hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2013 của Công ty Cổ phần thủy điện Nậm Mu số 248/2013/HĐ.KTTC-AASC.KT2 ngày 28/06/2013.

Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mu xin thông báo về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính và soát xét báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013 như sau:

Đọc thêm...
 
Thông báo v/v: Công ty CP Thủy điện Nâm Mu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

 

 1. Thời gian: Từ 8h30 đến 11h30 ngày 08 tháng 05 năm 2013
 2. Địa điểm: Hội trường Công ty CP Sông Đà 9 (Tầng 9 Tòa nhà Sông Đà – Mỹ Đình – Từ Liêm – Hà Nội)
 3. Thành phần tham dự:
  1. Các cổ đông theo danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt đến ngày đăng ký cuối cùng ngày 12/04/2013
  2. Hội đồng quản trị Công ty
  3. Ban kiểm soát Công ty
  4. Thư ký Công ty
  5. Ban giám đốc, kế toán trưởng và các đại diện của Công ty (Các đại diện của Công ty giao cho Giám đốc quyết định)
Đọc thêm...
 
Thông báo về việc: Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội cổ đông

Tên TCPH         : Công ty Cổ phần thủy điện Nậm Mu
Trụ sở chính      : Xã Tân Thành, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang
Điện Thoại         : 0219.3827.276             Fax: 0219.3827.276
Ngày đăng ký cuối cùng            : 12/04/2013
Đồng thời đề nghị Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên.
Đọc thêm...
 
Giới thiệu nhân sự ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu


Giới thiệu nhân sự ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập
của Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu      

                                                                               Tải tài liệu


 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 1 của 7
 
Công ty Cổ Phần Thuỷ điện Nậm Mu
Xã Tân Thành, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang
Điện thoại: (84-1) 9 827276 / Fax: (84-1) 9 827276