Kế hoạch đại hội đồng cổ đông năm 2009 – Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Mu
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NẬM MU
Địa chỉ: Xã Tân Thành, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang
Điện thoại: 0219.827276 | Fax: 0219. 827276

Kế hoạch đại hội đồng cổ đông năm 2009

hcd (1)Ngày25/04/2009,  Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu sẽ tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 tại hội trường Công ty CP Sông Đà 9 (T9 toà nhà Sông Đà – Mỹ Đình -Từ Liêm – HN).

Tham dự đại hội gồm các cổ đông theo danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt đến ngày đăng ký cuối cùng 11/3/2009, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và các đại diện khác của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu năm 2009 có nhiệm vụ  thảo luận và  thông qua các nội dung chính:

–         Kết quả SXKD năm 2008 và kế hoạch SXKD năm 2009.
–         Báo cáo tài chính năm 2008 và kế hoạch tài chính 2009.
–         Báo cáo kiểm toán năm 2008 và chọn công ty kiểm toán năm 2009.
–         Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2008.
–         Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2008.
–         Nhân sự, thù lao của HĐQT, BKS, TK năm 2008&2009. Lương G.Đ điều hành năm 2009.
–         Trả cổ tức năm 2006.
–         Phương án phân chia lợi nhuận năm 2008.
–         Thực hiện đầu tư năm 2008 và kế hoạch đầu tư năm 2009.
–         Sửa đổi điều lệ Công ty.

Năm 2008 do tình hình suy thoái chung của kinh tế đất nước, Công ty đã gặp nhiều khó khăn trong việc đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên với nỗ lực của toàn thể CBCNV toàn Công ty, đặc biệt là sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.  Năm kế hoạch 2008 kết thúc Công ty đã hoàn thành mục tiêu chính là sản xuất kinh doanh điện từ Nhà máy thuỷ điện Nậm Mu và thực hiện đầu tư dự án thuỷ điện Nậm Ngần. Các chỉ tiêu kinh tế chính đạt được năm 2008:
–          Giá trị SXKD                            : 44,1 tỷ đồng đạt 105% KH
–          Lợi nhuận                                : 9,235 tỷ đồng đạt 103% KH
–      Thu nhập bình quân                      : 3,98 tr.đồng/ng /tháng đạt 109% KH
–          Nộp ngân sách Nhà nước         : 4,89 tỷ đồng đạt 113% KH
–          Thu vốn                                    : 40,7 tỷ đồng đạt 100% KH
–          Đầu tư                                     : 139 tỷ đồng đạt 82% KH.
–          Chia cổ tức (dự kiến)                : 11% năm đạt 100%KH

Về đầu tư dự án thuỷ điện Năm Ngần, năm 2008 giá trị đầu tư dự án là 137 tỷ đồng đạt 91% kế hoạch. Giá trị đầu tư dự án tính đến hết năm 2008 là 270 tỷ đồng  đạt 95% giá trị Tổng dự toán. Các công việc chính dự án đã làm được trong năm 2008:
–          Xây dựng các hạng mục công trình chính như đập ngăn nước, tuyến năng lượng, nhà máy, trạm OPY đạt 95% khối lượng công việc.
–          Lắp đặt thiết bị nhà máy, thiết bị cơ khí và thiết bị điện cho các hạng mục của dự án đạt 90% khối lượng công việc.
–          Chuẩn bị đầy đủ các thủ tục pháp lý, nhân lực, vật tư cho nhà máy phát điện kinh doanh.
–          Hoàn thành công tác thiết kế và lập dự toán thi công các hạng mục.
–          Nghiệm thu thanh toán các công việc của dự án theo quy định.Năm 2009 đứng trước những khó khăn chung của đất nước được dự báo trước, Công ty chủ động lập phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư cụ thể, sát thực cụ thể là :
–          Xây dựng phương án quản lý và tối ưu hoá chi phí quản lý vận hành các dự án thuỷ điện Nậm  Ngần, Nậm Mu.
–          Nghiệm thu, thanh quyết toán đối với dự án thuỷ điện Nậm Ngần theo các quy định để có cơ sở xây dựng và quản lý kinh doanh của Công ty.
–          Xây dựng kế hoạch đầu tư, sản xuất kinh doanh phù hợp sát thực và nhất là yêu cầu về kế hoạch tài chính, cân đối tài chính. Lấy đầu tư dự án thuỷ điện là trọng tâm.
–          Thực hiện tăng nguồn thu (tối ưu hoá phương án phát điện, thực hiện các ưu đãi, tận thu sản phẩm phụ trong sản xuất , tiết kiệm chi phí, tăng hiệu quả và lợi nhuận cho Công ty.Các chỉ tiêu kinh tế đặt ra cho năm 2009 là :

–          Giá trị SXKD                            : 73,477 tỷ đồng
–          Lợi nhuận                                : 11,3 tỷ đồng
–          Thu nhập bình quân                  :  4,011 triệu đồng
–          Nộp ngân sách Nhà nước         :  8,047 tỷ đồng
–          Thu vốn                                    : 40,715 tỷ đồng
–          Đầu tư                                     : 67.492 tỷ đồng
–          Chia cổ tức (dự kiến)                 : 15% năm

Với phương chậm ưu tiên đầu tư các ngành nghề truyền thống, năm 2009 theo Công ty tiếp tục đầu tư xây dựng thuỷ điện Nậm Ngần và thuỷ điện Nậm An. Hiện nay Công ty đang hoàn thiện đầu tư giai đoạn xây dựng dự án thuỷ điện Nậm Ngần, đưa dự án vào vận hành kinh doanh đầu tháng 5/2009, và quyết toán vào Quý III/2009.Thuỷ điện Nậm An nằm trên suối Nậm Mu (bậc trên của thuỷ điện Nậm Mu), có công suất lắp máy 6 MW, theo kế hoạch trong quý IV/2009 Công ty sẽ lập và khởi công xây dựng dự án. Năm 2008 Công ty Cổ phần thuỷ điện Nậm Mu đã hoạt động theo đúng định hướng của  Đại hội cổ đông và chỉ đạo của Hội đồng quản trị. Công ty luôn thực hiện đúng Điều lệ tổ chức hoạt động đã đề ra và Pháp luật nhà nước hiện hành. Dù gặp nhiều khó khăn Công ty cũng  đã vượt qua và đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Đại hội đồng cổ đông năm 2009 với nhiều quyết sách quan trọng sẽ tạo định hướng rõ ràng và là cơ sở thúc đẩy Công ty phát triển bền vững

 • Tháng Bảy 2024
  H B T N S B C
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031